SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Denné štúdium

Harmonogram zápisov pre študentov vyšších ročníkov FPV UCM na AR 2019/2020.
ZÁPIS ŠTUDENTOV DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov (účinnosť od 1. 3. 2017)

Bakalárske štúdium
Aplikovaná informatika - IL, ŠP
Aplikovaná biológia - IL, ŠP
Biotechnológie - IL, ŠP
Chémia - IL, ŠP
Ochrana a obnova životného prostredia - IL, ŠP


Magisterské štúdium
Aplikovaná informatika - IL, ŠP
Aplikovaná biológia - IL, ŠP
Aplikovaná chémia - IL, ŠP
Biomedicínska chémia - IL, ŠP
Biotechnológie - IL, ŠP


Doktorandské štúdium
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia - ŠP
Molekulárna biológia
Biotechnológie

Zmena úradných hodín študijného oddelenia
Od 24. júna do 10. júla 2019 bude študijné oddelenie otvorené pre študentov  každý pracovný deň od 8.30 do 11.00 hod.
Od 11. júla  do 31. augusta 2019  budú úradné hodiny nasledovne:
Pondelok     -  neúradný deň
Utorok        -   8.30 – 11.00 hod.    
Streda         -  neúradný deň
Štvrtok       - 8.30 -11.00 hod.
Piatok         - neúradný deň
 

Študijné oddelenie Fakulty prírodných vied
Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)
Telefón: 033 5565 316
E-mail: daniela.simkova(zav.)ucm.sk

Platné úradné hodiny počas akademického roka:
Pondelok: neúradný deň
Utorok:      8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Streda:      neúradný deň
Štvrtok:      8:30 - 11.00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Piatok:       neúradný deň

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk