SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Denné štúdium


 

Bakalárske štúdium
Aplikovaná informatika - IL, ŠP
Aplikovaná biológia - IL, ŠP
Biotechnológie - IL, ŠP
Chémia - ILŠP
Ochrana a obnova životného prostredia - ILŠP

Zosúladené ŠP 1. stupňa

Bakalárske štúdium
Biotechnológie 
opis ŠP
informačné listy predmetov
študijný plán 
profilové predmety


Aplikovaná biológia 
opis ŠP
informačné listy predmetov
študijný plán 
profilové predmety

Magisterské štúdium
Aplikovaná informatika - IL, ŠP
Aplikovaná biológia - IL, ŠP
Aplikovaná chémia - IL, ŠP
Biotechnológie - IL, ŠP

Zosúladené ŠP 2. stupňa

Magisterské štúdium
Biotechnológie 
opis ŠP
informačné listy predmetov
študijný plán 
profilové predmety

Aplikovaná biológia 
opis ŠP
informačné listy predmetov
študijný plán 
profilové predmety

Inžiniersky študijný program
Inžinierstvo životného prostredia - IL ŠP

Doktorandské štúdium
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia - ŠP
Molekulárna biológia
Biotechnológie

Dôležité smernice:
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov (účinnosť od 1. 5. 2021)
Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na UCM (účinnosť od 1. 5. 2021)
Smernica o vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia na UCM (účinnosť od 1. 4. 2021) 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 331
(Hajdóczyho, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk