SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Kolégium profesorov

Kolégium profesorov je neformálny poradný útvar dekana pozostávajúci z univerzitných profesorov a iných významných odborníkov v pracovnom pomere

prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc., emeritný profesor
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
doc. Ing. Andrej Godány, PhD., mimoriadny profesor
doc. Ing. Štefan, Janeček, DrSc.
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, PhD.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
prof. Ing. Alžbeta Krutošíková, DrSc., emeritná profesorka
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
doc. Dr. habil. RNDr. Juraj Lesný, PhD., mimoriadny profesor
doc. RNDr. Alžbeta Marček-Chorvátová, DrSc.
Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
prof. RNDr.Jaromír Pastorek, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
RNDr. Peter Šiška, CSc., PhD., professor
prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.
doc. Ing. Dušan Valigura, PhD., mimoriadny profesor
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 213
(Hajdóczyho, 2. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk