SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

Knižnica FPV – Špačince

Adresa
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Knižnica FPV
Hlavná 6/418
919 51 Špačince

Zodpovedné osoby:
Bc. Jana Droščáková
Dagmar Machovičová

E- mail:
jana.droscakova@ucm.sk
dagmar.machovicova@ucm.sk

Kontakt
033 55 65 303 – výpožičné služby, študovňa

Otváracie hodiny:
Pondelok:     8:00 - 15:30 hod.
Utorok:         8:00 - 15:30 hod.
Streda:         8:00 - 15:30 hod.
Štvrtok:        8:00 - 15:30 hod.
Piatok:         8:00 - 12:00 hod.


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(ulica J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie, miestnosť 213)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk