SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Detská univerzita

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • S01
 • S02
 • S03
 • S04
 • S05
 • S06
 • S07
 • S08
 • S09
 • S10
 • S11
 • S12
 • S13
 • S14
 • S15
 • S16
 • S17
 • S18
 • S19
 • S20
 • S21

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk