SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ŠTÚDIUM

ŠTUDIJNÝ PORIADOK Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2024/2025 na FPV UCM v Trnave

Harmonogram štátnych skúšok na FPV UCM v akademickom roku 2023/2024

Manuál pre prvákovspoznaj svoju fakultu


Učebné plány v AR 2023/2024

Bakalárske jednoodborové štúdium - denné


Bakalárske jednoodborové štúdium - externé


Magisterské jednoodborové štúdium - denné


Inžinierske jednoodborové štúdium - denné


Rigorózne konanie


Doktorandské štúdium


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk