SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Externé štúdium

 

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov (účinnosť od 1. 3. 2017)


ROZVRH HODÍN pre externých študentov v akademickom roku 2020/2021 - Aplikovaná informatika
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Zmena úradných hodín študijného oddelenia

Od 11. júla  do 31. augusta 2019  budú úradné hodiny nasledovne:
Pondelok     -  neúradný deň
Utorok        -   8.30 – 11.00 hod.    
Streda         -  neúradný deň
Štvrtok       - 8.30 -11.00 hod.
Piatok         - neúradný deň


Študijné oddelenie Fakulty prírodných vied
Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 309 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)
Telefón: 033 5565 316
E-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk 

 Platné úradné hodiny počas akademického roka:
Pondelok: neúradný deň
Utorok:      8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Streda:      neúradný deň
Štvrtok:      8:30 - 11.00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Piatok:       neúradný deň
 

Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk