SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ODDELENIE
ENVIRONMENTÁLNYCH
VIED

Stránka oddelenia

Pracovníci

Vedúci ústavu chémie a environmentálnych vied: 
Mgr. Peter Nemeček, PhD.

Zástupca oddelenia environmentálnych vied:
prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Životopis
VTC (7. Ekologické a environmentálne vedy)
VTC (3. Biológia, OHIK Molekulárna biológia)
VUPCH (2024)

Tajomník oddelenia:
Mgr. Martin Valica, PhD.
Životopis
VTC
VUPCH (2024)

Pracovníci oddelenia:
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD., funkčné miesto profesor
Životopis
VTC (7. Ekologické a environmentálne vedy)
VTC (17. Chémia, OHIK Analytická chémia)
VUPCH (2024)

prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
Životopis
VTC
VUPCH (2024)

prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
VTC 
VUPCH 
(2024)

Mgr. Richard Hančinský, PhD.
RNDr. Vanda Adamcová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie

Doktorandi:
RNDr. Linda Machalová
RNDr. Miroslava Sinčák
Mgr. Lenka Vavrincová

 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk