SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Študentská vedecká konferencia

celoslovenská študentská vedecká konferencia

Aplikované prírodné vedy

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií. V rámci konferencie prebieha aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác.
 
Organizačný garant konferencie: Ing. Eva Ürgeová, PhD., eva.urgeova@ucm.sk,
tel. č.: 033/55 65 338
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY k ŠVK APV 2022

Termín konania: 13. apríl 2022
Miesto konania: budova UCM, Nám J. Herdu 2, Trnava
(v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie online)
Registrácia: do 4. apríla 2022
 
Prezentácia prác: 10 min + 5 min odborná diskusia
Prezentačná technika: dataprojektor
Rokovací jazyk: Sekcia 1 – 3: slovenský, český alebo anglický, Sekcia 4: anglický
Odovzdanie príspevkov: do 4. apríla 2022, v rozsahu 4 - 5 strán, martin.valica@ucm.sk
Príspevky v sekcii študentov doktorandského štúdia budú recenzované.  

Predbežný program konferencie:
8.30 - 9.00 otvorenie konferencie
9.15 - 12.00 rokovanie v sekciách
12.00 - 13.00 obedňajšia prestávka
13.30 vyhlásenie výsledkov konferencie


Pozvánka na ŠVK 2022

Prihláška na ŠVK 2022


Inštrukcie pre písanie príspevku
 

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk